Beskyt dig selv og dine familie i nødsituationer og krise

Søg indlæg

Beskyt.dk

Ørestad, København S

Kontakt@bekyt.dk

(+45) 2222 2868

Hvem er vi

Vi består af en række eksperter indenfor sikring, vi ønsker at samle sikker fakta og dele dele denne som  goderåd og tips til den Danske befolkning.

Beskyt dig selv og din familie i nødsituationer og i krise – få tips og triks

Denne hjemmeside er tilgængelig for at hjælpe os med at undgå farer og forhindre ulykker. På trods af alle forholdsregler kan vi i vores liv opleve små eller store nødsituationer, selv store ulykker. I sådanne situationer er det vigtigt, at vi handler ordentligt, også før rednings personalet ankommer.

I tilfælde af brand er de første minutter afgørende. Selv ved drukning, hjerteinfarkt og mange andre ulykker kan almindelige mennesker redde liv, hvis de kan yde førstehjælp. Vi skal være i stand til at redde os selv og de omkring os, kalde hjælp og minimere konsekvenserne af ulykken. Hver af os kan lære at gøre det.

At tage et kursus i førstehjælp er en god idé. Når ulykken er forbi, er det for sent at træne. Det korteste kursus i førstehjælp tager kun tre timer!

Den, der er klog, er forsigtig

At tænke på ulykker kan forårsage stor angst, hvis du ikke ved, hvordan du beskytter dig selv. Voksne har en tendens til let at overføre alt, hvad der har at gøre med sikkerhed til professionelle rednings personale og myndigheder, og således overse risici i deres eget lokale miljø. Sikkerhedshåndbogen er beregnet til enhver finsk person. Den største opmærksomhed rettes mod situationer, hvor faren er størst. De fleste ulykker i Finland, der fører til kvæstelser eller død, forekommer derhjemme og i fritiden.

De fleste ulykker kan forhindres ved hjælp af enkle metoder. Brand, forbrydelser og andre ubehageligheder kan også undgås. Ingen må heller ikke undlade at blive offer for vold – på arbejde, i skolen eller derhjemme.

Børn lærer også hurtigt at forhindre ulykker og beskytte sig selv i nødsituationer. Gennem leg kan de øve sig på at redde sig selv fra en ild. De lærer at ringe til nødnummer 112 eller 1813. Børn kan stille gode spørgsmål; For dem er sikkerhed ikke så indlysende som for voksne.

Det er klogt at være forsigtig, og at hjælpe en nødlidende mand kan kræve meget mod. At beskytte livet og hjælpe ens naboer er vigtige værdier i livet, der også burde være det

Børn og unge ønsker at være modige i deres venners øjne. Det afhænger af voksnes eksempel, hvis børn lærer, at mod betyder at være forsigtige og ikke tåbelige. Sikkerhedsseler, sikkerhedslåse, sikker sex, reflekser, cykelhjelme og brandalarmer er en del af det moderne liv!

Sikkerheden er mellem ørerne også i nødsituationer og i krise

Alle skal finde den rigtige holdning til sikkerhed. En ny tilgang til ulykker bør udvikles. Ca 73 procent af alle ulykker i hjemmet og fritid. Ikke desto mindre var den samme andel af befolkningen, 73,5 procent, slet ikke bekymret for hjemme- og fritidsulykker.

Deres egen sikkerhedsindstilling påvirker ikke kun ens egen sikkerhed, men også andres. Især skal man tænke over dem, der har handicap. Børn, ældre og udstødte er afhængig af beslægtede mennesker på en afgørende måde.

Den rigtige holdning er et godt udgangspunkt, men sikkerhed er også noget, du kan lære. For eksempel er der kurser, der er arrangeret af de regionale redningsunioner, brandvæsenet og det finske Røde Kors. Hjemmets sikkerhed bliver bedre, når du sørger for, at risiciene er under kontrol.

Beskyt dig selv og dine familie i nødsituationer og krise

Ulykker kan forhindres gennem samarbejde også i nødsituationer og krise

Sikkerhed er både en ret og en pligt. Vi er alle ansvarlige for ikke at bringe andres sikkerhed i fare gennem vores egne handlinger. Sikkerhed kommer til udtryk i folks holdninger, værdier, viden, færdigheder og vilje. Arbejdet med at øge sikkerheden udføres i samarbejde med andre myndigheder, foreninger og enkeltpersoner.

Tænkning med nul ulykke bør udvides til at omfatte alle enkeltpersoner og gælde både for værdier og holdninger på arbejde, trafik, derhjemme og i fritiden. Tænkning ved nul ulykke betyder “nul tolerance”, hvor ikke en enkelt ulykke accepteres. Ulykker sker ikke af sig selv. Fra alle risikosituationer kan man lære noget. Du kan og skal straks reagere på sikkerheds mangler, som du selv observerer i dine omgivelser. Hver person kan også være forberedt på enhver risikosituation.

Sikkerhedskulturen afspejles som en konsekvent aktivitet og som en visdom i levevaner. Det er en tankegang, der gælder for os alle. En god sikkerheds kultur betyder det mennesker og forskellige foreninger ønsker og kan tage sikkerheds problemer med i deres operationer. Arbejdet for sikkerhed udføres i tæt samarbejde med myndigheder, foreninger og beboere.

Rednings myndigheder og borgere, og som fremmer en god sikkerheds kultur og reducerer antallet af ulykker:

 • Enkeltpersoner, ejendomsejere, virksomheder og institutioner skal på eget initiativ forberede sig på risikosituationer.
 • I en nødsituation skal hver person advare dem, der er i fare, udarbejde en nødsituationsrapport og træffe nødsituationer efter bedste evne.
 • Alle er forpligtet til at forhindre brand og andre ulykker.
 • Alle er forpligtet til at få en brandalarm til deres hjem.
 • Boliger med mindst fem boliger samt virksomheder og institutioner skal udarbejde en redningsplan, der viser, hvordan forekomsten af farlige situationer forhindres, og hvilke foranstaltninger der træffes i forskellige situationer med overhængende fare eller ulykke.
 • Redningssystemets ekspertise er nødvendigt for at tage hensyn til sikkerhedsfaktorer, når man planlægger, bygger, vedligeholder og sikkert bruger bygninger.
 • Redningsmyndigheder forhindrer også ulykker gennem overvågning, brandinspektioner og sod.
 • Redningssystemet lærer folk at identificere årsager til fare, forhindre ulykker og at handle korrekt i tilfælde af en ulykke.
 • Redningssystemet giver vejledning i omhyggelig håndtering af brændbare stoffer og apparater.

Egen beredskab når du vil beskytte dig selv og din familie i nødsituation og i krise

Selv forberedelse indebærer forpligtelsen til at forhindre ulykker, at beskytte mennesker, ejendom og miljø i tilfælde af overhængende fare og at tage en sådan rednings indsats som man kan på egen hånd. En skriftlig plan, såkaldt fredningsplan, for egen beredskab kræves blandt andet. til boliger med mindst fem boliger.

Alle i deres hjem kan være parat til forskellige ulykker og farlige situationer. Ingen skriftlig plan er nødvendig. Det er godt at tænke på de farlige situationer, der kan opstå derhjemme, hvordan de kan forhindres og hvordan man forlader hjemmet, for eksempel i tilfælde af brand, hvordan man slukker en indgående brand, hvis man husker nødnummeret, hvis man kan give førstehjælp osv. 

Ud over denne manual kan du finde tip til selv forberedelse og forbedret hjemmesikkerhed på de websteder, der er angivet i begyndelsen af denne manual. Hver kan forberedes på forhånd. Det vigtigste er, at du kender dine muligheder. Deres egen holdning til sikkerhed og deres egne færdigheder er afgørende.

Redning plan

Det er vigtigt, at du passe på sikkerheden for beboere, ejendom og miljøet, selv før ulykker finder sted.

Din egen rednings plan i hjemmet

En vigtig del af fremme af sikkerhed er at etablere og opdatere husredningsplanen. Formålet med planen er at forudse og forhindre risikosituationer, der kan opstå i boligbygningen. Samtidig undersøges, udnævnes og uddannes det nødvendige sikkerhedspersonale, og det andet personale eller beboere gøres bekendt med planen.

Boligselskaber, der har mindst fem lejligheder, skal have en skriftlig redningsplan. Det består af et resumé af boligselskabets sikkerhedsarrangement og indeholder instruktioner om forholdsregler, der skal træffes i tilfælde af en ulykke.


Redningsplanen begynder med en undersøgelse af farlige steder i bygningerne, der er en del af boligselskabet, og de farer, der kan være forårsaget af for eksempel miljøet. nærliggende industrianlæg eller travle gader. Derefter undersøges, hvordan farerne kan reduceres, og hvordan folk i huset og lejlighederne kan være forberedt på ulykker. I nødstilfælde udstedes instruktioner, der distribueres til alle beboere. 

Derudover skal personer, der er ansvarlige for sikkerheden i huset, udnævnes og trænes samt sikkerhedsmaterialer, der er anskaffet.
Planen kan være frit formuleret, men det er nemmest at komme i gang ved at udfylde formularerne til boligbygningens redningsplan. Formularer er fx tilgængelige på www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu

Indbyggerne er vigtige for husets sikkerhed

Hver beboer kan påvirke husets daglige sikkerhed ved at forhindre kriminalitet, bekæmpe ulykker og forbedre brandsikkerheden. Som en forebyggende sikkerhedsforanstaltning kan beboerne overvåges i sikre adfærdsmønstre i deres egne hjem og i husets fælles lokaler.
Hvis der opstår en ulykke, er skaden mindre, hvis beboerne i huset straks ved, hvad de skal gøre i de første minutter efter ulykken. Beboerne skal informeres om, hvordan man afgiver en alarmmeddelelse, og hvad de skal gøre, for eksempel hvis der opstår brand, ulykke, vandskade, strømafbrydelse eller anden skade i huset.

Husets sikkerhed får større betydning under ekstraordinære omstændigheder
Under ekstraordinære omstændigheder er det især vigtigt, at boligen er sikker, og at du ved, hvad du skal gøre selv. Nødnummeret kan derefter være optaget. Alle, der bor i huset, skal kende det generelle faresignal, og hvordan man kan beskytte sig indendørs. Hylden skal være i god stand og klar til brug.

Opbevaring af reserver i hjemmet

Uventede situationer er lettere at håndtere, hvis du har et hjemmelager. I praksis betyder det at bringe en ekstra mængde mad hjem og andre forsyninger, der er nødvendige hver dag. Opbevaringen skal vare i et par dage eller op til en uge. Det består af almindelige fødevarer og forsyninger, der suppleres med brug. Så er varerne altid friske og nyttige.

Mange årsager kan føre til en uventet situation, hvor det ikke er muligt at gå til butikken og shoppe. En person, der bor alene, kan blive syg, eller et familiemedlem kan blive syg. Samfundet er sårbart; der kan være strejker, trafikforbindelser kan blive afbrudt, eller hverdagen kan blive afbrudt af et stort strømafbrydelse. Der kan også være en ulykke, der får butikkerne i området til at blive lukket, eller du kan ikke gå ud. Forstyrrelser i distributionen kan forhindre varer i at blive transporteret til butikkerne og også forhindre besøg i butikken.

 

Hver familie har deres egen opbevaring af hjem der

 • består af almindelige fødevarer
 • kan variere i indhold afhængigt af husholdningens spisevaner
 • indeholder beholdere til opbevaring af vand, medicin, jodtabletter og nødvendige husholdningsartikler
 • er nok i en uge – laget bruges og suppleres kontinuerligt

For eksempel kan den lagrede mængde for en person bestå af følgende varer:

0,5 kg kartofler, 0,5 kg ris og makaroni, 0,5 kg olie og madfedt, 0,5 kg sukker, 1 liter UHT-mælk og vand efter behov.

Derudover er der brug for 16 l + 1 kg drikkevarer, vand og slik, 1,5 kg brød og kornprodukter, 1,3 kg mælk og mejeriprodukter, 1 kg frugt og bær, 1,5 kg grøntsager og rodgrøntsager, 1 kg kød, fisk. kyllinger og æg.

Husk at være særlig opmærksom på børn, ældre og syge! Husk at opbevare vand!

Hjemmelageret inkluderer nødvendige husholdnings produkter, der skal opbevares i samme tidsrum som mad. Disse inkluderer personlige medicin, hygiejneartikler, bleer, radio og batterier og lommelygte og batterier.

Sådan vasker du hænderne, beskyt dig selv mod corona, covid -19


Mange sygdomme kan sprede sig ved kontakt med hænder. Ved at vaske hænderne kan du undgå at blive syg selv og inficere andre, hvis du allerede er syg.

Vask hænderne med sæbe i cirka 30 sekunder for at få dem rene. Husk dette, når du vasker dine hænder:

 • Skyl dine hænder
 • Brug korrekt sammen med sæbe.
 • Træk en skum op, og sørg for, at hele dine hænder er dækket med skum. Glem ikke tommelfingre, toppe og fingre.
 • Skyl og tør dine hænder grundigt.
 • Det er godt at have dit eget håndklæde og ikke dele det med andre. Hvis der er tilgængelige engangshåndklæder, skal du bruge dem. Dit eget håndklæde reducerer risikoen for infektion.

Vask hænderne i 30 sekunder, og lad det blødgøre. Gnid forsigtigt mellem fingrene, oven på din hånd og omkring tommelfingrene. Du kan slukke hanen med et papirserviet.

Hvornår skal jeg vaske mine hænder? For at de skal beskytte mod corona, covid -19?


Du skal vaske hænderne ved følgende lejligheder:

 • Når du kommer ind efter at have været udendørs.
 • Når du har været på toilettet.
 • Når du har synlig snavs på dine hænder.
 • Før du laver mad.
 • Før du spiser.

 

 

Skal jeg bruge hånsprit hjemme?


Nej, du behøver ikke bruge håndsprit. Vask i stedet altid hænderne med sæbe og vand.

Håndsprit hjælper mod bakterier og nogle vira, men ikke mod alle. Det har begrænset effekt mod vira, der forårsager maveforstyrrelser. Det er derfor bedst at vaske hænderne ordentligt.

Hvis du ikke har adgang til sæbe og vand, kan du bruge håndånd. Det kan også bruges undertiden til ikke at tørre dine hænder, hvis du vasker dem ofte. I sundhedsvæsenet bruges håndånd ofte, fordi folk, der arbejder i sundhedsvæsenet, vasker hænderne mange gange om dagen. Brug håndcreme, hvis du har tørre hænder.

Gør dette, når du bruger håndsprit – bestyr dig mod corona, covid -19

 1. Kæmp din hånd, og fyld midten af ​​håndfladen med håndånden.
 2. Gnid håndfladerne, fingerspidserne oven på dine hænder, mellem fingrene og omkring tommelfingrene.
 3. Fortsæt med at gnide, indtil huden føles tør.
 4. Tips til at få børn til at vaske hænderne
 5. Nogle børn har svært ved at vaske hænderne så længe som nødvendigt. Prøv derefter at synge sangen Blink little star, mens du vasker dine hænder. Det tager cirka 30 sekunder. I løbet af denne periode kan de fleste hænder være rene.

Du kan også bede barnet om at teste, hvor meget skum de kan gøre

Hvis du har tørre hænder eller eksem
Du kan smøre dine hænder med en blødgørende creme, hvis du lider af tør hud eller eksem. Smør hænderne efter hver håndvask eller oftere.

Du kan bruge håndånd til at rense dine hænder, hvis de ikke ser beskidte ud. Håndkræm.

Har du Brug for vejledning og hjælp?